[SONY] ICF-SW7600G vs D-808 [XHDATA]

2023年1月14日

>>コメント欄は各記事の最下部<<[SONY] ICF-SW7600G vs D-808 [XHDATA]

2020年10月21日 午前零時前後
3925kHz(ラジオNIKKEI 第1),3915kHz,5000kHz(中国標準時報局)

左:SONY ICF-SW7600G
右:XHDATA D-808

SONY ICF-SW7600G 使用レビュー
https://youtu.be/IlKDed5R37A

ICF-SW7600G:1994年7月発売
定価:39,800円
https://amzn.to/2K4cghx

ICF-SW7600GR:2001年5月発売
定価:40,000円
https://amzn.to/2VPPpsz

XHDATA D-808(アマゾンJP)
https://amzn.to/3LFe3cL

XHDATA D-808(AliExpress)
https://goo.gl/yhv7Y1

D-808 開封動画
https://youtu.be/AYkymqxDpN8

D-808を購入しました。
https://youtu.be/7yo-ds8UwME

D-808について
[1/3] https://youtu.be/nzEQzxN7KjA
[2/3] https://youtu.be/ViljTQrucsM
[3/3] https://youtu.be/JeGfMo9wqBI

#SONY #短波 #XHDATA #ラジオ

-----2023年1月14日

Posted by nakamura