[2019kHz] 大阪マーチスの英語? [S-2000+303WA-2]

2022年11月30日

>>コメント欄は各記事の最下部<<[2019kHz] 大阪マーチスの英語? [S-2000+303WA-2]

2019年4月 20時33分
TECSUN S-2000 + ApexRadio 303WA-2

TECSUN S-2000
https://amzn.to/2Ghg0Jl

303WA-2 長中短波受信用アンテナ
https://goo.gl/wMgAJH

303WA-2(長中短波受信用アンテナ) 組み立て
https://youtu.be/bb44hTMya3s

303WA-2(長中短波受信用アンテナ)について
https://youtu.be/_cPo-4tZ9q4

#ApexRadio

-----2022年11月30日

Posted by nakamura