[2/2] KTWR(フレンドシップラジオ) 7400kHz 2017年1月 DE1103,ER-C57WR,RAD-S330N,V-111

2022年9月19日

>>コメント欄は各記事の最下部<<[2/2] KTWR(フレンドシップラジオ) 7400kHz 2017年1月 DE1103,ER-C57WR,RAD-S330N,V-111

放送時間:日曜日 21:15~21:45
周波数:7400kHz

グアムから送信されている日本語放送。
親は宗教関係だが、宗教色は少なく、ラジオやアンテナの型式、SINPOコードが出てくるのは、今やこのラジオくらいではないか(笑)

[1/2] https://youtu.be/fVOx80Yp0gE
[2/2] https://youtu.be/_zG6UvwGy0Y

2017年1月 簡易アンテナ使用

今回登場したラジオは以下。

ER-C57WR(ELPA,朝日電器)
https://youtu.be/mfhAFaRKgW8

RAD-S330N(AudioComm,オーム電機)
https://youtu.be/ZaU0Xs2HzEg

DE1103(DEGEN,愛好者3号,PLL版)
https://youtu.be/ciGhaaqTfyg

TIVDIO V-111(VITE VT-111)
https://youtu.be/SaPUnN_OtKU

簡易ワイヤーアンテナの作り方
[1/2] https://youtu.be/J4YRuiLsPzs
[2/2] https://youtu.be/_MV3QFSQpvE

-----

録画機:iPod touch(6th)
https://goo.gl/IYWKgb

-----2022年9月19日

Posted by nakamura